Moje stranky o kaprarine

Články

Mliečne proteíny

      Proteíny (bielkoviny) sú makromolekulové organické látky. Molekuly proteínov sú zložené z aminokyselín (AMK). Väčšina potrebných AMK sa u rýb vytvára v pečeni (v játrech). AMK, ktoré si organizmus rýb nevie syntetizovať (vytvoriť) sa nazývajú esenciálne - nenahraditeľné, a preto ich musí prijímať v potrave.

Mliečne proteíny

4.2.2004 - Vlado Žúbor

      Proteíny (bielkoviny) sú makromolekulové organické látky. Molekuly proteínov sú zložené z aminokyselín (AMK). Väčšina potrebných AMK sa u rýb vytvára v pečeni (v játrech). AMK, ktoré si organizmus rýb nevie syntetizovať (vytvoriť) sa nazývajú esenciálne - nenahraditeľné, a preto ich musí prijímať v potrave.
      Prvotný význam proteínov vo výžive rýb spočíva predovšetkým v dodávaní stavebného materiálu, teda aminokyselín pre obnovenie vlastných tkanivových proteínov. Proteíny sú hlavnou stavebnou látkou tkanív rýb a základnou látkou pre chrupavky a spojivové tkanivá. Plnia tiež mnohé fyziologické funkcie, zúčastňujú sa na výstavbe enzýmov, hormónov, transportných zložiek - proteíny sa napríklad podieľajú na prenose genetickej informácie. Svojím koloidným charakterom majú význam pre viazanie vody v organizme a transport vody, čím ovplyvňujú turgor (napätie) tkanív a sú aj transportným médiom pre rôzne látky v krvi.
      Druhoradý význam majú ako zdroj energie. Stávajú sa zdrojom energie v situáciách, keď nie je dostatok iných substrátov (sacharidov, tukov). Premena proteínov na energiu je veľmi náročná a trvá v priemere 3 až 6 x dlhšie ako premena tukov alebo sacharidov.
      Odporúčaná denná dávka proteínov je približne 10-15 percent spotreby celkovej energie, t.j. 0,7-1 g/kg telesnej hmotnosti rýb denne s výnimkou zimného obdobia. Vyšší príjem proteínov je potrebný iba v určitých vývojových etapách organizmu rýb - v období rastu, v období pred neresom (tvorba ikier), a pod.
      Odporúčaný podiel proteínov v suchej zmesi na výrobu boilies by nemal prekročiť 30-40%. Vyšší percentuálny podiel proteínov zostáva nevyužitý a následne je z tela ryby vylúčený.
      Nedostatočný príjem proteínov vedie na druhej strane k vývojovým poruchám (deformácia kostry, svalstva, deformácia ošupenia), k zníženiu odolnosti na infekcie, k zhoršeniu hojenia rán. Naopak, nadmerný prísun proteínov zaťažuje látkovú premenu (najmä obličku - ledvinu a pečeň - játra), a preto je tiež nežiadúci.

      Mliečne proteíny sa získavajú z odstredeného mlieka (zbaveného tukov). Mliečne proteíny obsahujú 18 z 22 známych aminokyselín, potrebných na stavbu a udržiavanie organizmu a sú aj zdrojom esenciálnych aminokyselín. Z proteínov obsiahnutých v mlieku dominuje : kazeín (cca 82 %) a srvátkové proteíny = (proteíny mliečneho séra) (cca 12%): alfa-laktalbumín, beta-laktoglobulín, imunoglobulíny, bovinný sérový albumín, atď.

Kazeín (Casein)


      Kazeín je hlavný mliečny proteín nachádzajúci sa v kravskom mlieku v množstve 18-30g/l. Vyrába sa z odstredeného mlieka. Jednotlivé produkty sa líšia jemnosťou mletia, čistotou a obsahom proteínov. Poznáme dva typy kazeínu :
• sladký kazeín (rennet casein)
• kyslý kazeín (technický, acid casein)

Sladký kazeín (rennet casein)
Sladký kazeín (rennet casein) sa vyrába z odstredeného mlieka vyzrážaním po prídavku syridla ( enzým chymozín, rennín). Má vysoký obsah vápnika. Po oddelení od srvátky sa suší a melie na požadovanú jemnosť.
Dôležité upozornenie :
„Čistý kazeín je vo vode nerozpustný, iba bobtná!“
Odporúčaný podiel v suchej zmesi : max. do 30%

Kyslý kazeín (acid casein)


      Kyslý kazeín sa vyrába zrážaním po pridaní kyselín (kys. mliečna, chlorovodíková, sírová). Výroba kyslého kazeínu prebieha v nasledujúcich krokoch : Premývanie>oddeľovanie srvátky>lisovanie>sušenie>mletie na požadovanú jemnosť. Väčšina predávaného kazeínu obsahuje takmer 90 % proteínov, zbytok tvorí voda a popoloviny. Na základe jemnosti mletia sa rozdeľuje a označuje kazeín na viacero typov, napr : 60, 100. Rozdiel medzi „60“ a „100“ nie je v obsahu proteínov!! Rozdiel je v jemnosti mletia (v granulometrii). „60“ je hrubšej štruktúry (ako krupica), podstatne horšie pojí, ťažšie prijíma vodu, ...).
Odporúčaný podiel v suchej zmesi : max. do 30%
Dôležité upozornenie :
„Čistý kazeín je vo vode nerozpustný, iba bobtná!“
Danú skutočnosť si treba uvedomiť pri tvorbe suchej zmesi za účelom dosiahnutia vyššej atraktívnosti boilies. Mliečne proteíny rozpustné vo vode vznikajú až reakciou kyslého kazeínu s alkáliami a nazývajú sa kazeináty!!!! Samostanou skupinou mliečnych proteínov rozpustných vo vode sú srvátkové proteíny ako napr. α–laktalbumín.

Kazeinát sodný (Sodium Caseinate)


      Kazeinát sodný sa vyrába neutralizáciou kyslého kazeínu (pH=6,7) pomocou hydroxidu sodného Na(OH). Je vynikajúcim aditívom do akéhokoľvek typu zmesi a pridáva sa do suchých zmesí najmä na :
• zvýšenie proteínovej hodnoty boilies
• zlepšenie aminokyselinového profilu (teoretického)
• zvýšenie atraktívnosti boilies

Vďaka svojej nízkej mernej hmotnosti, zaručujúcou výraznú vzplývavosť, je vyhľadávaným komponentom do zmesí na výrobu plávajúcich boilies (pop-ups).
Kazeinát sodný je dobre rozpustný vo vode.
Odporúčaný podiel v suchej zmesi : max. do 20%

Kazeinát vápenatý (Calcium Caseinate)


      Kazeinát vápenatý sa vyrába neutralizáciou kyslého kazeínu pomocou hydroxidu vápenatého (Ca(OH)2). Je hodnotným aditívom do akéhokoľvek typu zmesi. Pridáva sa za účelom :
• zvýšenia proteínovej hodnoty boilies
• zlepšenia aminokyselinového profilu (teoretického)
• zvýšenie atraktívnosti boilies
Kazeinát vápenatý je čiastočne rozpustný vo vode. Vytvára s vodou emulzie.
Odporúčaný podiel v suchej zmesi : max. do 10%

Srvátka (Sušená syrovátka - Whey)


      Srvátka – sladká (pri zrážaní mlieka syridlom) je vedľajší produkt pri výrobe srvátkovej smotany. Kazeínová srvátka sa získava z odstredeného mlieka pri výrobe tvarohu a kazeínu. Sušená srvátka vzniká zahustením v odparke. Obsahuje 68% laktózy (mliečneho cukru), 13% bielkovín. Je rozpustná vo vode. Používa sa v suchých mixoch na zlepšenie plasticity, zvýšenie biologickej hodnoty (zvýšenie obsahu bielkovín a obsahu vápnika - Ca), zvýšenie obsahu vitamínov a minerálov. Nachádza sa v nej približne 2/3 vitamínov obsiahnutých v kravskom mlieku.
Odporúčaný podiel v suchej zmesi : max. do 20%

alfa - Laktalbumín (syrovátkový proteín – whey protein)


      α–Laktalbumín je srvátkový proteín (whey protein) a získava sa izolovaním zo srvátky. Je vyhľadávanym aditívom v zmesiach na vylepšenie aminokyselinového profilu, zvýšeniu obsahu proteínov, zvýšenie atraktívnosti, pojivosti a tvrdosti boilies. Má výnikajúce pojivé vlastnosti. Laktalbumín je jedno z najlepších pojív používaných pri výrobe boilies. Pridaním laktalbumínu častokrát dokážete eliminovať problémy so zle pojivými (rozsýpavými) mixami, napr. z vtáčich zobov. Ak máte problémy s rakmi, prípadne s „bielymi“ rybami a potrebujete dosiahnuť vyššiu tvrdosť boilies, pridanie 50-100 g laktalbumínu na 1 kg suchej zmesi je jedným z riešení. Laktalbumín pôsobí v boilies aj ako vytvrdzujúci prostriedok (tužidlo). „Laktalbumin je rozspustný vo vode!“
Odporúčaný podiel v suchej zmesi : max. do 10%

beta - Laktoglobulín (syrovátkový proteín – whey protein)
      β-Laktoglobulín je hlavnou zložkou srvátkových proteínov. Je vyhľadávaným aditívom do akéhokoľvek typu zmesi za účelom
• zvýšenia proteínovej hodnoty boilies
• zlepšenia aminokyselinového profilu
• zlepšenia pojivých vlastností
• zvýšenia tvrdosti boilies
β-Laktoglobulín podobne ako laktalbumín sa používa ako aditívum v suchých zmesiach hlavne na zlepšenie pojivých vlastností a zvýšenie tvrdosti boilies.
„Laktoglobulín je nerozspustný vo vode!“ Odporúčaný podiel v suchej zmesi : max. do 10%
Na záver 2.dielu pridávam opäť dva osvedčené recepty :

Recept č.1 :


200 g kazeín 90%
50 g sušená srvátka
50 g laktalbumín (srvátkový proteín)
200 g kukuričná múka hladká
100 g sójová múka plnotučná
100 g kukuričná múka extrudovaná
100 g konopná múka
50 g melasová múka
50 g pšeničné klíčky
100 g vtáči zob
––––––––––––
Prvý recept je možné s malými úpravami používať po väčšiu časť sezóny. Podiel proteínov v suchej zmesi je po prepočítaní cca 30%. Zvýšená stráviteľnosť daného mixu je dosiahnutá vďaka prídavku extrudovanej kukuričnej múky, melasovej múky, pšeničných klíčkov a vtáčieho zobu. Ako pojidlo je použitý laktalbumín, ktorý spĺňa aj úlohu atraktora (je rozpustný vo vode). Ako aditíva môžeme použiť rôzne kombinácie aróm, silíc (esenciálnych olejov), tekutých AMK, extraktov, atraktorov, ...

Dva príklady kombinácii aditív na 10 vajec :
8 ml scopex
30 ml konopný olej
10 ml tekuté AMK
2 ml sladidlo

prípadne :

6 ml strawberry (jahodová aróma)
6 kv. bergamot (esenciálny olej)
2 ml sladidlo
20 ml konopný olej
20 ml tekuté AMK

Recept č. 2 :


100 g kazeín 90%
100 g kazeinát vápenatý
100 g kazeinát sodný
250 g rybia múčka (triedená)
250 g kukuričná múka extrudovaná
50 g sójová múka odtučnená
50 g arašídová múka
50 g pšeničný glutén
50 g pšeničné klíčky
–––––––-
Druhý recept je selektívnejší a je vhodný najmä na začiatok sezóny (apríl-jún) z dôvodu vyššieho obsahu proteínov. Podiel proteínov v suchej zmesi je po prepočítaní cca 40%. Tento suchý mix je postavený na základe poznatkov, že kapre inštiktívne vyhľadávajú v období pred a po trení (apríl-jún) potravu s vyšším podielom proteínov.
       Na dosiahnutie vyššieho podielu proteínov odporúčame použiť niektorú z triedených rybích múčok (biela rybia, huňáčková, ančovičková, ...). Zvýšená stráviteľnosť daného mixu je dosiahnutá vďaka prídavku extrudovanej kukuričnej múky, pšeničných klíčkov. Ako pojidlo je použitý pšeničný glutén (lepek). Ako aditíva môžeme opäť použiť rôzne kombinácie aróm, silíc (esenciálnych olejov), tekutých AMK, extraktov, atraktorov, ...

Dva príklady kombinácii aditív na 10 vajec :
6 ml Monster Crevet
20 ml olej z treščích jater (Cod Liver oil)
20 ml tekuté AMK

prípadne :

8 ml King Lobster
8 kv. Black Pepper (esenciálny olej)
20 ml olej z treščích jater (Cod Liver oil)
20 ml tekuté AMK

Na záver pripájam dôležité upozornenie : Boilies s prídavkom mliečnych proteínov má kratšiu trvanlivosť, kvôli náchylnosti mliečnych proteínov na skysnutie (kysnutí). Z tohto dôvodu je dôležité používať čerstvé suroviny na výrobu boilies, používať ako nástrahu a návnadu čerstvé boilies a je obvzvlášť dôležité nekŕmiť pokazeným boilies s mliečnymi proteínmi lovné miesto. V opačnom prípade hrozí znehodnotenie lovného miesta na niekoľko týždňov, kým sa rozkladnými procesmi boilies rozloží!!

prevzato z www.mrk.cz

Žádné komentáře