Moje stranky o kaprarine

Články

Rybie múčky - Fish meals

      Rybia múčka je za horúca sušený prášok hnedej farby zbavený vody (dehydrovaný), vyrobený buď z celých rýb, alebo len z odpadu vzniknutého pri spracovávaní (filetovaní) rýb z čeľade sleďovitých alebo treskovitých. Farba závisí od rybieho druhu, obsahu tuku, obsahu vlhkosti a jemnosti mletia.

Rybie múčky - Fish meals

10.5.2004 - Vlado Žúbor

      Rybia múčka je za horúca sušený prášok hnedej farby zbavený vody (dehydrovaný), vyrobený buď z celých rýb, alebo len z odpadu vzniknutého pri spracovávaní (filetovaní) rýb z čeľade sleďovitých alebo treskovitých. Farba závisí od rybieho druhu, obsahu tuku, obsahu vlhkosti a jemnosti mletia.
      Rybie múčky sa používajú pri výrobe jedlých tukov a margarínov, v priemyselnom chove rýb (vo forme peliet) ako komponent potravy pre výkrm úžitkových zvierat, prídavok krmiva pre domáce zvieratá a v poľnohospodárstve aj ako hnojivá.
      Rybie múčky predstavujú bohatý zdroj vysoko kvalitných a vo veľkej miere stráviteľných proteínov, majú pomerne vysoký obsah energie, sú bohaté na minerály (fosfor, vápnik), vitamíny B-skupiny a na esenciálne (nenahraditeľné) mastné kyseliny.
      Hodnota rybích proteínov obsiahnutých v rybom mäse vo väzbe na nutričné nároky rýb a ich prístupnosť (stráviteľnosť) je vyššia ako hodnota proteínov obsiahnutých v koži, chrupkách (väzivách) a v kostiach. Z tohto dôvodu nutričná hodnota rybích múčok získavaných z celých rýb je vyššia ako nutričná hodnota rybích múčok získaných z odpadu zo spracovania rýb. Napr. pomer esenciálnych aminokyselín methionínu a lyzínu z celkového obsahu proteínov získaných z odpadu zo spracovania rýb je približne o 10 % nižší ako pri spracovaní celých rýb (sleď obyčajný, sardinka európska).
      Energetická hodnota rybích múčok závisí od percentuálneho podielu proteínov a olejov. Energetická hodnota je vyššia u rybích druhov s vyšším obsahom lipidov (obsah proteínov je podobný) ako napr.: sleď, sardela (po česky - ančovička), sardinka , huňáček, makrela. Rybie múčky sa vyrábajú v rôznej kvalite, najkvalitnejšie múčky sa rentgenujú na zistenie prítomnosti plesní a nežiadúcich mikroorganizmov. Medzi hlavných producentov rybích múčok patria v Európe (Dánsko, Švédsko, Nórsko, Island), v južnej Amerike (Chille, Equador). Rybie múčky sa vyrábajú viacerými spôsobmi v závislosti od druhu spracovávaných rýb. Najrozšírenejší spôsob výroby sa používa najmä pri výrobe múčok z rybích druhov s vyšším obsahom oleja (lipidov) ako 3%, napr.: sardela (ančovička), sleď (haring), sardinka, huňáček (lat. Mallotus villosus), makrela.

Výrobný postup : Ulovené ryby sa vo varných zásobníkoch ohrejú na požadovanú teplotu (95-120 oC) za účelom vyzrážania (koagulácie) proteínov a uvoľnenia oleja. Vzniknutá zmes sa lisuje (odstredí). Uvoľnený olej sa oddelí z roztoku a roztok obsahujúci rozpustené proteíny, vitamíny, minerály je následne opäť primiešaný do zmesi, ktorá sa finálne suší na požadovaný 8-10 % podiel vlhkosti.
      Najdôležitejšou časťou procesu výroby rybích múčok z pohľadu zachovania nutričnej hodnoty je sušenie. Z tohto dôvodu, by nemala teplota zmesi pri sušení prekročiť 90 oC. Napriek tomu niektorí výrobcovia za účelom vyššej produkcie teplotu 90 oC pri sušení prekračujú. Z tohto dôvodu doporučujeme používať ako komponenty do zmesí na výrobu boilies iba „šetrne sušené“ rybie múčky. „Šetrne sušené“ rybie múčky sú síce drahšie z dôvodu dlhšieho času potrebného na vysušenie, ale za účelom zachovania, pokiaľ možno čo najvyššej nutričnej hodnoty rybích múčok, teplota pri sušení neprekročí 80 oC.
Dôležité upozornenie: Veľmi tmavá hnedá farba spolu s výrazným zápachom po spálenine je väčšinou výsledkom „prepálenia“ rybej múčky.

      V súčasnosti je väčšina rybích múčok počas výrobného procesu stabilizovaná prídavkom antioxidantov (napr. ethoxyquin) za účelom predĺženia trvanlivosti. Pridanie antioxidantu výrazne spomalí oxidačné procesy prebiehajúce v rybej múčke a niekoľkonásobne predĺži trvanlivosť. Štandartná doba trvanlivosti rybích múčok je 9 mesiacov až 1 rok pri predpoklade skladovania v uzatvorenom obale, v suchu a tme.

Všeobecne rozlišujeme viacero typov rybích múčok :
• rybia múčka miešaná ( fish meal )
• biela rybia múčka (white fish meal / definícia FAO)
• rybia múčka sleďového typu (hering fish meal type / definícia FAO)
• rybia múčka juhoamerického typu (South American fish meal type / definícia FAO)

1. Rybia múčka miešaná ( fish meal )

Rybia múčka miešaná sa vyrába z viacerých druhov rýb s obsahom olejov vyšším ako aj nižším ako 3%. Vyrába sa v dvoch typoch s rozdielnym obsahom proteínov : typ 64% a typ 72%.
      Rybia múčka 64% je najbežnejší typ rybej múčky. Používa sa ako komponent do krmív s 64% obsahom proteínov, voči 72% obsahuje vyšší obsah kostí a hláv (na omak je drsnejšia) má horšiu pojivosť.
      Rybia múčka 72% je veľmi obľúbená aj vďaka priaznivej cene. 72% je jemnejšia, má lepšiu pojivosť, obsahuje nižší obsah popolovín zabezpečujúci vyššiu stráviteľnosť a aj vďaka týmto dôvodom je vyhľadávaným komponentom do zmesí na výrobu boilies.

Obsah oleja kolíše medzi 7-9 %.

Odporúčaný podiel v suchej zmesi : max do 50%

2. Biela rybia múčka (White fish meal)

Biela rybia múčka je šetrne sušený typ rybej múčky svetlo až tmavohnedej farby v závisloti od spracovávaného rybieho druhu. Vyrába sa z všetkých druhov tresiek, heika, morských úhorov, ...
      Biela rybia múčka je vyhľadávaným komponentom do zmesí na výrobu boilies, hlavne z dôvodu nízkeho obsahu olejov. Táto skutočnosť umožňuje jej vyšší podiel v suchej zmesi a jej použitie pri dlhodobejšom vnadení. S obľubou sa kombinuje s rybími múčkami s vyšším obsahom oleja ako napr.: sleďovou, sardelovou a sardinkovou múčkou.

Proteínová hodnota cca : 65-73 %.
Obsah oleja kolíše medzi 5-6%.

Odporúčaný podiel v suchej zmesi : max do 50%

3. Rybia múčka sleďového typu (hering fish meal type )
Sleďová / Huňáčková múčka (Hering/Capelin fish meal)


Takmer vždy sa jedná sa o jeden a ten istý typ rybej múčky !!! Drvivá väčšina rybích múčok v súčasnosti distribuovaných na európsky trh pod názvom huňáčková múčka (capelin fish meal) je sleďová (haringová) múčka, kde síce „huňáček“ (lat. Mallotus villosus) je obsiahnutý, ale v žiadnom prípade, netvorí dominantnú alebo významnú zložku, hlavne z dôvodu jeho alarmujúco zmenšujúcej populácie, ktorá v minulosti takmer zanikla nadmerným výlovom. V súčasnosti je jeho hospodársky výlov pod prísnou kontrolou a ročné kvóty na výlov sú veľmi limitované. Z tohto dôvodu sa čistá huňáčková múčka vyrába len v obmedzených množstvách.
      Sleďová (haringová) múčka je šetrne sušený typ rybej múčky, vyrába z celých rýb ako sú huňáček, makrela, šprot, morský piesočný úhor, sliznatka nórska. Sleďová múčka je vyhľadávaná ako komponent do zmesí na výrobu boilies, v priemyselnom chove lososovitých rýb ako komponent do kŕmnych peliet pre jej vynikajúce chuťové účinky podporujúce u rýb prijímanie potravy (palatabilita).
      Sleďová múčka v sebe kombinuje vysokú hladinu bielkovín a nízku koncentráciu popolovín, ktorá zaručuje jej vysokú stráviteľnosť.

Proteínová hodnota cca : 70 - 74 %.
Obsah oleja kolíše medzi 9-11 %

Odporúčaný podiel v suchej zmesi : max do 40%

4. Rybia múčka juhoamerického typu (S.A. fish meal type )

Rybia múčka juhoamerického typu sa vyrába z celých rýb ako sú sardela (anchovy), sardinka (pilchard) a makrela.
Sardelová / Ančovičková (Anchovy fish meal)
      Vyrába sa z celých sardel (ančovičiek). Sardelová múčka je mletá na veľmi jemný prášok a je to pravdepodobne najkvalitnejšia triedená rybia múčka, čo sa týka chuti, vône, optimálneho profilu aminokyselín a stráviteľnosti. Spomedzi rybích múčok má najnižší obsah popolovín, približne o 50 % nižší ako miešaná rybia múčka 64%. S obľubou sa používa pre jej vynikajúce chuťové účinky podporujúce u rýb prijímanie potravy (palatabilita).

Proteínová hodnota cca : 70 %.
Obsah oleja kolíše medzi : 9-11 %

Odporúčaný podiel v suchej zmesi : max do 40%

Sardinková (Sardine fish meal)

Vyrába sa z celých rýb. Sardinková múčka je mletá na veľmi jemný prášok. Vyhľadávaná v priemyselnom chove lososovitých rýb ako komponent do kŕmnych peliet pre jej vynikajúce chuťové účinky podporujúce u rýb prijímanie potravy (palatabilita). Z dôvodu vyššieho obsahu oleja sa odporúča používať v kombinácii s rybími múčkami s nižším obsahom oleja ako napr. biela rybia múčka.

Proteínová hodnota cca : 70 %
Obsah oleja kolíše medzi 10-14 %

Odporúčaný podiel v suchej zmesi : max do 30%.

Samostatným typom rybej múčky je Lososová múčka.

Lososová múčka sa vyrába z celých rýb. Vyhľadávaná v priemyselnom chove rýb ako komponent do kŕmnych peliet pre jej vynikajúce chuťové účinky podporujúce u rýb prijímanie potravy (palatabilita). Lososová múčka v sebe kombinuje vysokú hladinu proteínov a nízku koncentráciu popolovín, ktorá zaručuje jej vysokú stráviteľnosť.

Proteínová hodnota cca : 70-72 %
Obsah oleja kolíše medzi 9-12 %
Odporúčaný podiel v suchej zmesi : max do 30%.

Rybie múčky novej generácie

Na základe požiadaviek výrobcov nástrah a návnad pre kapry boli za účelom vyššej stráviteľnosti (vďaka ich extrudácii) a zvyšenia chuťových vlastností vyvinuté rybie múčky, ktoré predstavujú zatiaľ posledný vývojový krok výroby rybích múčok. Medzi ne patrí aj rybia múčka Red Fish.

Red Fish

Redf Fish je do červena sfarbená rybia múčka vyrábajúca sa z viacerých druhov rybích múčok vysokej kvality. Jej červeno hnedú farbu spôsobuje prítomnosť beta karoténu. Red Fish vyniká svojou bezkonkurenčnou rozpustnosťou vo vode a zvýšenou stráviteľnosťou, ktorá je dosiahnutá čiastočným oddelením obtiažne rozpustných látok a finálnou extrudáciou. Z tohto dôvodu sa spomínaná múčka s obľubou používa aj ako komponent do boilies pre lov v chladnej vode a jej použitie je celoročné. Za účelom zvýšenia chuťových účinkov podporujúcich u rýb prijímanie potravy je obohatená o esenciálne aminokyseliny a vitamíny.

Proteínová hodnota cca : 70 %
Obsah oleja kolíše medzi 8-10 %

Známe sú aj ďalšie druhy múčok používaných pri výrobe boilies, ktoré nie sú priamo z rýb, ale z ďalších morských živočichov ako napr.: garnátová múčka, krabia múčka a v posledných rokoch sa s veľkou úspešnosťou používajú aj múčky zo sépií (olihní) a chobotníc.

Garnátová múčka ( Shrimp meal)

Klasická garnátová múčka sa vyrába len z krusty (vonkajšieho krytu) a zo zbytkov garnátov (kreviet). Z nutričného hľadiska obsahuje len zanedbateľné množstvo stráviteľných proteínov. Vďaka svojej nízkej mernej hmotnosti, zaručujúcej výraznú vzplývavosť, je vyhľadávaným komponentom do zmesí na výrobu plávajúcich boilies (pop-up´s). Pozor na predávkovanie !!!

Odporúčaný podiel v suchej zmesi : max. do 5%.

Garnátová mäsová múčka ( Shrimp meat meal)

Garnátová mäsová múčka sa vyrába z celých garnátov (kreviet). Je zdrojom vysoko kvalitných a vo veľkej miere stráviteľných proteínov, obsahuje vitamíny B-skupiny a je bohatá na esenciálne (nenahraditeľné) mastné kyseliny. V porovnaní s klasickou garnátovou múčkou má vyššiu mernú hmotnosť, čo umožňuje zvýšiť jej podiel v suchej zmesi. Pre svoju charakteristickú chuť a jej vôni, priaznivo pôsobiacej na prijímanie potravy u rýb je s obľubou používaná najrenomovanejšími spoločnosťami zaoberajúcimi sa výrobou návnad a nástrah pre kapry.

Proteínová hodnota cca : 70 %

Odporúčaný podiel v suchej zmesi : max. do 20%.

Na záver pridávame opäť dva osvedčené recepty :

Recept č.1 :

300 g rybia múčka 72%
150 g vtáči zob (na hrubo mleté semená)
200 g kukuričná múka hladká
100 g kukuričná múka extrudovaná
100 g sójova múka
100 g kazeín 90%
50 g laktalbumín

Prvý, cenovo nenáročný recept spoľahlivo funguje od jarných mesiacov (voda nad 10 oC) a s malými úpravami ho môžme používať až do neskorej jesene.

Príklad kombinácie aditív na 10-12 vajec :

8 ml rybia aróma napr. (Red Crab, Shellfish, Squid)
20 ml rybí olej
15 ml Liquid Liver (tekuté AMK)

Recept č.2 :

150 g Red Fish
100 g sleďová (haringová) múčka
100 g biela rybia múčka
50 g mega insekt
100 g kukuričná múka extrudovaná
100 g konopná múka
100 g mleté konope
50 g pšeničné klíčky
50 g arašídová múka pražená
50 g sojový izolát
50 g kazeinát vápenatý
50 g kazeinát sodný
20 g pivovarské kvasnice
30 g Robin Red

Druhý, cenovo náročnejší recept, osvedčený aj na najťažších vodách je postavený s cieľom dosiahnuť napriek vyššiemu obsahu proteínov v suchej zmesi ( po prepočítaní cca 40%) vysokú stráviteľnosť. Zvýšená miera stráviteľnosti suchej zmesi je dosiahnutá vďaka prídavku rybích múčok s nízkym obsahom popolovín (Red Fish, sleďová), prídavkom extrudovanej kukuričnej múky, mletého konope, pšeničných klíčkov, vtáčieho zobu a Robin redu. Taktiež spoľahlivo funguje od jarných mesiacov (voda nad 10oC) a s malými úpravami ho môžme používať až do neskorej jesene. Ako aditíva môžme použiť rôzne kombinácie aróm, silíc (esenciálnych olejov), tekutých AMK, extraktov, atraktorov, ...

Príklad kombinácie aditív na 10-12 vajec :

20 ml olej z tresčej pečene (jater), alebo lososový olej
6-8 ml arómy Frankfurter Sausage pripadne Shellfish, Squid
20 ml Corn Steep Liquid
15 ml Liquid Liver (tekuté AMK)
10 g GLM extrakt
15 kvapiek silica (esenciálny olej) Black Pepprer alebo 4 kv. silica cesnak

Boilies s obsahom rybích múčok je kaprami takmer všade prijímané s veľkou obľubou bez potreby dlhodobejšieho vnadenia. Z tohto dôvodu pri vychádzke na neznámy revír odporúčam vyrobiť si minimálne jeden druh boilies na báze rybích múčok.
      Pri príprave boilies na báze rybích múčok musíme mať na pamäti, že pojivé vlastnosti rybích múčok sa po určitej dobe strácajú! Pojivé vlastnosti rybích múčok sa stratia v momente, keď odvodnená (dehydrovaná) múčka dosiahne stav nasýtenia, t.j. stav keď už neprijíma žiadnu ďalšiu vlhkosť. V tomto okamihu sa začnú rybie múčky chovať presne naopak a pôsobia v zmesi ako rozpadavý komponent najmä vďaka prirodzenému obsahu olejov.
      V rámci prípravy boilies pred pridaním aditív do vajec si treba uvedomiť, že rybie múčky sú samé o sebe veľmi aromatické! Z tohto dôvodu väčšinou nepridávame do zmesí na báze rybích múčok arómu. Použiť boilies na bázi rybích múčok bez prídavku arómy sa nám viackrát osvedčilo hlavne na vodách s väčším rybárskym tlakom. Jediným aditívom (atraktantom) pridávaným do vajec bola silica (esenciálny olej) Black Pepper.
      Nakoniec pripájam dôležité upozornenie !!! Rybie múčky obsahujú samé o sebe 6-14% oleja, z tohto dôvodu podiel 500 g rybích múčok v 1 kg suchej zmesi predstavuje 25ml-50ml oleja. Túto skutočnosť si treba uvedomiť pred pridaním oleja do vajec. Celkový obsah oleja v boilies by nemal prekročiť pri krátkodobom vnadení množstvo 50 ml/kg suchej zmesi a pri dlhodobom vnadení 40 ml/kg. Vyšší obsah oleja v boilies pôsobí nepriaznivo na kapry a môže im pri dlhodobom prijímaní spôsobiť vážne zdravotné problémy a v krajných prípadoch smrť.

prevzato z www.mrk.cz

Žádné komentáře